เกี่ยวกับเรา


            บริษัท ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เชียงใหม่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางหรือตัวแทนซื้อขาย บ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่กำลังหาที่พักอาศัย หรือต้องการลงทุน เพื่อทำผลกำไรในจังหวัดเชียงใหม่
go top